Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Moravany nad Váhom

Základné údaje
Obec leží na styku západného úpätia Považského Inovca, v údolí potoka Striebornica, 5 km severovýchodne od Piešťan. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1348 pod názvom Marwan. Najstaršie osídlenie v chotári obce (táboriská pravekých lovcov) je zistené zo staršej doby kamennej - paleolitu. Sú to pozostatky sezónnych táborísk pravekých lovcov, ktoré boli intenzívne skúmané od 40. rokov 20. stor. Najvýznamnejším objavom je soška ženy vyrezaná z mamutieho kla "Moravianska Venuša" (22800 rokov pred n. l.). Nechýbajú ani zvyšky pravekej fauny, nálezy z mladšej doby kamennej, doby bronzovej (opevnené hradisko na vrchu Marhát), slovanské a stredoveké nálezy. Medzi pamiatky v obci patrí renesančný kaštieľ Csákyovcov z konca 16. stor. s priľahlým parkom, kostol sv. Martina (14. stor.) a kostol Ružencovej Panny Márie (1866-1873) a sochy svätých (koniec 19. - zač. 20. stor.). Chráneným prírodným výtvorom sú sprašové rokliny tzv. "Veľký jarok". Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., pestovaním chmeľu a viniča, tkaním konopného plátna, ťažbou a spracovaním dreva, fungovala tu aj papiereň, mlynárstvo a výroba tehál. Dnes obyvatelia pracujú na poľnohosp. družstve, vznikli tu súkromné firmy a obchody, pracujú i v Piešťanoch a v prevádzke Coca-Coly v obci Lúka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť