Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Dvorníky

Základné údaje
Ležia v Podunajskej nížine, neďaleko Dunajskej Stredy, pri ceste spájajúcej Dunajskú Stredu s Galantou. Obec pod názvom Wduornuk sa spomína v listine z r. 1252, kde sa spomínajú aj oráčiny a rybníky patriace k dedine. V dedine bývali pôvodne kráľovskí dvorníci. Postupne tu nadobudli majetky viaceré šľachtické rodiny, medzi nimi aj rodina Pókateleki, v 16. stor. aj Zomorovci, Amadéovci, Kondéovci, Bacsákovci a iní. V r. 1869 mala obec 364 obyvateľov. Medzi pamätihodnosti patrí neskororenesančný kaštieľ zo 17. stor., ktorý bol začiatkom 19. stor. prestavaný. Pozornosť si zasluhuje aj kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorá bola postavená koncom 19. stor. a prestavaná v r. 1953. V rím. kat. kostole z r. 1955 sa nachádza oltár Panny Márie z r. 1859. Kúria, v súčasnosti obecný úrad, pochádza z konca 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť