Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Farná

Základné údaje
Leží na úpätí Pohronskej pahorkatiny v doline Bardoňovského potoka. V chotári je term. prameň. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy birituálneho laténskeho pohrebiska. Písomne sa obec uvádza v r. 1156 (Furnod). Patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, časť obce v 12. - 14. stor. zemanom. V r. 1295 je dokladovaný kostol. Obec spustošili v r. 1311 prívrženci Matúša Čáka a v r. 1561 Turci. V 16. stor. sa spomína i ako mestečko, v kuruckých vojnách však zaniklo. Zač. 18. stor. obec znova osídlili. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., čiastočne vinohradníctvom, neskôr doplnkovo tkáčstvom, košikárstvom a zhotovovaním drevených výrobkov. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Miestna časť Iklad sa spomína v r. 1369 a 1457 (Oklood, Iklad). Obec patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, ktoré ju od 16. stor. prenajímalo zemanom (predialistom). Súčasná obec patrí do vinárskej oblasti Želiezovce. Vo vinohradníckom hone Farnadský kopec a Iklad sa vo viničných domkoch (vhodných i na ubytovanie) dorába kvalitné biele a červené víno. V obci je poľnohosp. družstvo, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, autoservis, 2 základné školy (slov. a maď.), materská škola, vybudovaný je športový areál, obchodné a reštauračné zariadenia. Pri Miestnom kultúrnom stredisku pôsobí detský folklórny súbor Nádas. V obci je plynovod a vodovod, plánuje sa s výstavbou ČOV. Geografická poloha obce je vhodná pre rozvoj agroturistiky, poľovníctva i rybárstva. Rozvoj podnikateľských zámerov plne podporuje obecná samospráva, podľa zásady " kto prichádza v dobrom, je vítaným hosťom ". Každoročne v auguste sa tu konajú známe obecné slávnosti.

Barokový kostol sv. Petra a Pavla apošt. pochádza z r. 1730. Ref. kostol, postavený ako tolerančný z r. 1787 bol doplnený vežou v r. 1804. Klas. kostol (ev.) bol postavený v r. 1821. Vojnové udalosti pripomína pomník padlým v r. 1848 - 49 a v 1. svet. vojne.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť