Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horné Lefantovce

Základné údaje
Obec leží pri Z úpätí pohoria Tribeč, 18 km SZ od Nitry. V obci sú dve gaštanice. Staršia je z r. 1884 a mladšiu založil r. 1965 Fr. Benčať. Archeologické nálezy pochádzajú z obdobia mladšieho paleolitu, osídlenie z neolitu, nálezy z eneolitu. Z ml. doby bronzovej sa našli obydlia čakanskej kultúry, z ml. doby železnej je to keramika z laténskeho obdobia a zo 6. a 7. stor. slovanské sídlisko. Villa Elefant sa spomína v r. 1113 ako susedstvo zoborského opátstva. Prvý známy názov Horných Lefantoviec Fenlefanch pochádza z r. 1291. V 14. stor. popri Lefantovských boli vlastníkmi aj Kaplayovci. Michal z Lefantoviec vybudoval v r. 1369 kláštor paulínov, jeden z najstarších z tohto rádu v Uhorsku, ktorí tu sídlili do 18. stor. Kláštor vyrabovali tureckí aj cisárski vojaci. Rím. kat. kostol sv. Martina sa zrútil okolo roku 1730. V r. 1751 tu žilo 41 rodín. Majetky mali vo vlastníctve Bartakovičovci, Čaradovci, Forgáchovci a Lefantovskí. Vojtech Bartakovič sa stal egerským arcibiskupom. V r. 1760 - 1774 paulíni upravili kaštieľ v barokovom štýle, v r. 1764 zriadili kláštornú lekáreň. V r. 1785 paulíni z Horných Lefantoviec odišli. V r. 1836 kúpil majetky obce František Gyulai. Keďže bol bezdetný, tak v r. 1866 adoptoval Leopolda Edelsheima. Rodina Edelsheim-Gyulaiovcov žila v Horných Lefantovciach do r. 1944. V r. 1939 prenajala časť majetkov aj s liehovarom Slezákovcom. V 18. a 19. stor. malo v obci majetkový podiel aj Nitrianske biskupstvo. Kláštor paulínov kúpil gróf Edelsheim-Gyulai, ktorý ho v r. 1894 - 95 prestaval. Od r. 1948 slúži ako ústav pre respiračné choroby. V obci je renesančný kaštieľ s dvomi nárožnými baštami z r. 1618 a neskorobarokový kaštieľ z roku 1744. JRD bolo v obci zal. v r. 1957. Od r. 1976 Horné a Dolné Lefantovce tvorili jednu obec Lefantovce až do decembra 2002, kedy sa opätovne rozdelili. Obec poskytuje možnosti pešej turistiky v Tribečskom pohorí.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť