Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Somotor

Základné údaje
Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 107 m. Archeologické nálezy dosvedčujú jestvovanie slovanského sídliska v 9. až 11. storočí a kresťanské pohrebisko z 11. až 12. stor. aj staromaďarského pohrebiska z 10. stor. Najstarší hodnoverný písomný doklad o dedine pochádza z r. 1319. Kostol tu jestvoval už v 11. storočí, avšak priame písomné správy o ňom sú od 14. stor. Dedina patrila miestnym aj iným šľachticom. V r. 1600 malo sídlisko 17 poddanských domov, kúriu miestnych zemanov, kostol a faru. Neskôr sa počet domov a obyv. výrazne menil. V období rokov 1715 až 1720 tu hospodárili postupne iba 3 až 5 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 49 domov a 389 obyv., v r. 1900 bolo 532 a v r. 1970 1984 obyv. V chotári sa nachádzajú aj vinice. V 19. storočí tu bola tehelňa. V obci pôsobí výskumný ústav závlahového hospodárstva. Ev. ref. kostol pochádza z r. 1801. Od r. 1964 je súčasťou obce Somotor bývalá dedina Nová Vieska. Najstarší doklad o nej pochodí z r. 1319. V r. 1600 bolo v sídlisku 15 poddanských domov. V r. 1828 bolo 32 domov a 247 obyv., v r. 1900 bolo 191 obyv. Od r. 1943 je miestnou časťou obce Somotor bývala dedina Veča. Prvý písomný doklad o nej pochádza z r. 1435. V r. 1600 mala 15 poddanských domov, v r. 1828 bolo 42 domov a 316 obyv.
M. č.: Nová Vieska pri Bodrogu, Somotor, Véč.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť