Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sulín

Základné údaje
Najmladšia obec, známa minerálnou vodou Sulínka. Nachádza sa v severnej časti Ľubovnianskej vrchoviny v nadm. výške 446 m, 36 km od okresného mesta. Vznikla na hraniciach ľubovniansko-podolínskeho a plavečského panstva. Časť Veľký Sulín patrila prvému, s ktorým bola v r. 1412-1772 v zálohu Poľsku a Malý Sulín druhému panstvu. Starší a väčší Veľký Sulín sa prvýkrát spomína v r. 1306. V r. 1616 sa v urbári uvádza, že mal 7 zárubkov - lánov polí. V r. 1891 bola tu skláreň, kde sa vyrábali fľaše pre Sulínku, ktorú vyvážali aj do Ameriky. V blízkosti Sulína vznikol Malý Sulín, ktorý v r. 1600 mal okolo 10 domov. Obe obce boli v r. 1960 zlúčené v jednu, čím vznikla najmladšia obec okresu - Sulín. Obyv. sa živili poľnohosp. a prácou v lesoch. Tento spôsob obživy pretrval až do súčasnosti. V obci je knižnica, pamiatky - barokový kostol z r. 1879, ľudové zrubové domy z 20. stor., pamätnú tabuľu tu má umiestnenú spisovateľ Július Stavrovský - Popradov. Rekreačno-turistickému rozvoju obce môže napomôcť prevádzka kompy cez rieku Poprad a spolupráca s poľskými kúpeľmi Zegiestów.
M. č.: sulín, závodie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť