Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Plechotice

Základné údaje
Ležia v západnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 148 m. Predpokladá sa, že tunajšie sídlisko jestvuje od 10. stor. Najstaršia písomná správa o dedine je z r. 1324. Plechotický kostol a farnosť sú dokumentované od 14. stor. Okolo r. 1440 v Plechoticiach hospodárilo vyše 20 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 20 poddanských domov, asi 5 zemianskych kúrií, kostol a faru. Dedina patrila k panstvu Trebišov a miestnym zemanom. Neskôr sa počet poddaných a domov výrazne menil. Okolo rokov 1715 až 1720 žilo v Plechoticiach len 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 97 domov a 704 obyv., v r. 1900 bolo 832 obyv., v r. 1970 826 obyv. Súčasný rím. kat. kostol je zasvätený Najsvätejšej Trojici a začali ho stavať v prvej polovici 18. stor., kúria z polovice 19. stor. Súčasní obyvatelia žijú v nových i vynovených rodinných domoch. V obci sú 2 bytové domy, ktoré majú 6 bytov. Obec je plynofikovaná, od budúceho roka budú domácnosti napojené na miestny vodovod. V obci je ambulancia všeobecného lekára, dvojtriedna základná škola, materská škola. V obci pôsobí od r. 1928 ochotnícke divadlo J. Borodáča.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť