Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kendice

Základné údaje
Ležia v severnej časti Košickej kotliny v nadmorskej výške okolo 235 m. Archeologické nálezy dosvedčujú osídlenie v 11. - 12. storočí. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1249. Od 13. storočia patrila viacerým zemianskym rodom. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 28 poddanských domov, kúria zemanov, ev. a. v. kostol, fara. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 - 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 98 domov a 704 obyvateľov, v r. 1900 bolo 604, v r. 1970 1365 obyvateľov. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1819, kaštieľ z r. 1792, kúria a kaplnka z prvej polovice 19. storočia. Celá obec je elektrifikovaná a plynofikovaná, je vybudovaný čiastkový vodovod a kanalizácia. Na ochranu pred povodňami je vybudovaná ochranná hrádza. V obci je 2 triedna materská škola a plneorganizovaná základná škola, kultúrny dom, verejná, farská a školská knižnica, klub dôchodcov, folklórna skupina Kendičan, divadelný súbor Etudy, futbalový klub Kendice, dobrovoľný požiarny zbor, klub kulturistov, klub turistov, základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých, Občianske združenie Terne čave, dom smútku postavený v r. 2003. V obci je železničné a autobusové spojenie. Obcou prechádza štátna cesta I. triedy. V obci je priemyselná výrobňa krmív, podnik na spracovanie kovového odpadu, oprava žeriavov, poľnohospodársky podnik a asi 30 samostatne zárobkovo činných osôb, predajne, pohostinstvo, pošta a iné. Obec je členom združenia obcí EKOTORYSA.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť