Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ozdín

Základné údaje
Obec leží v J časti Slov. rudohoria v doline pravostranného prítoku Ipľa. Členitý chotár tvoria granodiority kryštalické bridlice, íly, štrky a piesky. V okolí sú listnaté lesy s hojnosťou zveri.

Osídlenie lokality bolo už v dobe bronzovej. Našlo sa aj hradisko na mieste ruín stredovekého hradu. Prvá pís. zmienka o castrum Ouzden či Osdin je z r.1279. Česká listina tu datovaná z r. 1283 je len z 15. storočia, keď obec bola v rukách Jiskrovcov. Turecký súpis obyv. Ozdínu aj Bystričky je z r. 1554. V r. 1831 a 1873 bola obec spustošená cholerou. Obyv. sa zaoberalo poľnohospod. a drevospracovaním. Ev. cirkevný zbor v Ozdíne vznikol v 16. stor. a rím. kat. kostol prešiel do ich držby v r. 1621.

Zachovala sa drevená zvonica z r. 1784. Klas. ev. a. v. kostol je z r. 1813, postavený na mieste spomínaného rím. kat. got. z 15. stor. Veža je z r. 1745. Starý zvon bol z r. 1502. V 16. stor. odchádzali nadaní študenti študovať na Krakovskú univerzitu. Je tu MŠ, ZŠ. Spojenie s obcou je autobusmi.
M. č.: bystrička, ozdín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť