Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Markuška

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria v doline Hankovského potoka. Východná odlesnená časť chotára je na nive a terasovej plošine, západná sa rozprestiera na vrchovine a je zalesnená čiastočne bukom. Obec vznikla na záložnom práve a založil ju po r. 1311 dedičný richtár Martin. V r. 1362 sa v listinách uvádza pod menom Aranyas. Patrila štítnickým Bebekovcom a od 2. pol. 16. stor. panstvu Krásna Hôrka. Pôvodne to bola banícka osada, ale začiatkom 16. stor. sa rozšírila o valaskú časť. V r. 1709 - 10 postihol obec mor. Obyv. sa zaoberali pastierstvom, uhliarstvom, baníctvom a furmančením. V súčasnosti pracujú hlavne v poľnohosp., priemysle, obchode a službách a lesníctve. V obci sa nachádza got. ev. a. v. kostol z 13. stor., ktorý bol klas. upravený začiatkom 19. stor. Je tu ZŠ pre 1. - 4. ročník a MŠ pre deti aj zo susedných malých obcí Brdárka, Hanková a Slavoška. Na pôde hospodári PD Roštár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť