Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ratnovce

Základné údaje
Obec leží na ľavom brehu Váhu pod západnými svahmi Považského Inovca. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1240 pod názvom Ratun. Najstaršie osídlenie v chotári obce je zistené už zo staršej doby kamennej. Z obce pochádzajú i nálezy z doby bronzovej a bolo zistené pohrebisko z 9. -10. stor. Medzi pamiatky v obci patrí kostol sv. Margity Antiochijskej z 13. stor. (prestavaný v 18. a 19. stor.). Obec patrí pod farnosť Sokolovce. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, kamenárstvom a v obci stáli dva mlyny. Dnes dochádzajú za prácou, pracujú i v Piešťanoch a v Hlohovci.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť