Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vinodol

Základné údaje
Leží na Z úpätí Žitavskej pahorkatiny, 15 km S od Šurian na ľavom brehu Nitry. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením obcí Dolný a Horný Vinodol. Do roku 1948 mali obce názvy Dolný a Horný Síleš. Archeologické vykopávky v katastri obce odkryli slovanské a veľkomoravské sídlisko, v Hornom Vinodole pohrebisko zo st. doby bronzovej. Prvé názvy obce sú známe z r. 1113 ako Zoulous a v r. 1156 Sceuleus, kedy bola majetkom kanonikov ostrihomského kostola. V r. 1247 - 1410 patrila Ostrihomskému arcibiskupstvu a viacerým zemianským rodinám. Horný Síleš v 16. stor. patril rodinám Kurtyovcov, Papovcov a Forgáchovcov, v 18. stor. rodinám Söréniovcov, Motešických a iných. Koncom 17. stor. obec nebola obývaná.

Dolný Síleš patril v r. 1531 viacerým zemianskym rodinám, v r. 1669 bol bez obyvateľov. V 19. stor. sa o majetky delili Grassalkovichovci, Motešickovci a Wodianerovci. V 30. rokoch 20. stor. sa poľnohosp. robotníci zúčastnili štrajkov. V časti Dolný Vinodol je klasicistický ref. kostol z r. 1790 a v časti Horný Vinodol stojí rím. kat. neobarok. kostol Ružencovej Panny Márie z r. 1892. V obci je Mariánsky stĺp z r. 1701. V r. 1960 bol zlúčený Dolný a Horný Síleš v obec Vinodol.
M. č.: Dolný Vinodol, Horný Vinodol.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť