Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Brusno

Základné údaje
Leží v záp. časti Horehronského podolia. Severnou časťou je chotár v Nízkych Tatrách, južnou v Stredoslovenskom Rudohorí. V kúpeľoch Brusno sú významné pramene teplých sadrovcových, slabo salinických zemitých kyseliek. Vyviera tu 5 prameňov: Ľudovít, Pavla, Hedviga, Janka a nový vrt BC-1, využívaný dnes na prípravu kúpeľov. Názvy obce: r. 1424 Bruzno, r. 1538 Brusno, r. 1786 Brusno a maď. Borczno. Časť Svätý Ondrej nad Hronom: r. 1424 Zenthandrás utraque, r. 1503 S. Andreas, r. 1808 Swätý Ondrej, r. 1920 Svätý Ondrej, r. 1927 Svätý Ondrej nad Hronom a maď. Garamszentandrás. V r. 1961 sa spojilo Brusno a pôvodná obec Svätý Ondrej pod názvom Hronov a v r. 1971 bola znova premenovaná na Brusno. Za feudalizmu patrila do majetku Ľupčianskeho panstva. V r. 1535 - 1554 to bola obec strednej veľkosti, zač. 17. stor. takmer spustla, ale neskôr sa rozvinula. Obyvatelia pracovali ako baníci, drevorubači, pastieri a robotníci, ženy vyhotovovali čipky. Podomovým obchodom s čipkami, výšivkami, nožíkmi a rezbami sa zaoberalo do 500 rodín. Novú tvár vtlačili Brusnu liečivé minerálne pramene objavené v r. 1839. V 19. stor. vybudovali niekoľko kúpeľných a ubytovacích objektov. V súčasnosti sa tu liečia choroby zažívacieho ústrojenstva. Medzi kultúrne pamiatky patria kúpeľné budovy, fontána v kúpeľoch a sakrálna plastika v lesíku (J. Bártfay) z r. 1910. Vo Svätom Ondreji kostol sv. Ondreja pôvodne gotický a opevnený z 15. stor., v r. 1744 a 1766 zväčšený a budova bývalého notárskeho úradu z druhej pol. 18. stor. Vo Sv. Ondreji pôsobil Štefan Pilárik (1615 - 1693), spisovateľ.
M. č.: Brusno, Brusno - kúpele, Ondrej nad Hronom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť