Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Švedlár

Základné údaje
Leží v severových. časti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine Hnilca. Má väčšinou hornatinný povrch chotára, po oboch stranách toku sa nachádzajú porfyroidy a fylity. Okolie obce a územie okolo toku je odlesnené, inde je smrekový les, v juž. časti s prímesou jedle. Osídlený v ml. dobe bronzovej. Bolo to banícke mesto. Písomne sa prvýkrát spomína v r. 1338, kedy Karol Róbert daroval Gelnici a Smolníku tri obce s týmto názvom. R. 1425 sa spomína Vyšný, Nižný a Stredný Švedlár. R. 1465 sa stal majetkom spišského hradného panstva. V r. 1529 sa stal sídlom anabaptistov na Spiši, pôsobil tu ich kazateľ Andrej Fischer. V 16. stor. tu baníctvo stagnovalo, ale v 17. stor. bol jedným z najľudnatejších spišských miest, mal 143 domácností. V čase reformácie tu bola mestská latinská škola, v r. 1624 sa spomína jej rektor Gašpar Jánoš a v r. 1637 - 1639 tu pôsobil Wolfgang Peller. R. 1689 ho Csákyovci ho odovzdali štátu za časť Gelnice. V 18. a 19. stor. bola okrem baní na meď v prevádzke aj vysoká pec, mesto malo ban. úrad, pôsobil tu cech farbiarov. R. 1787 mal 350 domov a 2691 obyv., r. 1828 343 domov a 2469 obyv., v r. 1880 - 1890 sa mnoho z nich vysťahovalo. Pracovali v baniach, v lesoch a na pílach, v 30. r. 20. stor. na výstavbe žel. trate Červená Skala - Margecany. Rozšírená bola výroba výšiviek a tkáčstvo. Po skončení 2. svet. vojny presídlili časť obyv. nem. pôvodu. Pôsobil tu hudob. pedagóg F. Skalník. Zachovali sa: kostol rím. kat. pôvodne got. z 2. pol. 14. stor., v pol. 17. stor. zbarokizovaný. Bronzová krstiteľnica z r. 1360 od majstra Konráda. Kostol ev. z r. 1787. Klas. domy. Drevený krytý most cez rieku Hnilec. MŠ. ZŠ. Autobusová zast. Železničná stanica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť