Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šúrovce

Základné údaje
Obec vznikla v r. 1944 zlúčením Veľkých a Zemianskych Šúroviec. Obec leží v Podunajskej nížine, medzi Váhom a Dudváhom. Lokalita obce bola osídlená už v neolite, na neskorší vývoj poukazujú nálezy z doby neskorolaténskej, rímskobarbarskej a slovanskej. Veľké Šúrovce vznikli v chotári obce Šúr doloženej v r. 1241 v majetku hradu Hlohovec. Prvýkrát sa spomínajú v r. 1291. R. 1514 mala obec pečatidlo s kolopisom "Sigilium trium Sur". Patrila panstvu Šintava, od r. 1817 panstvu Bernolákovo - Čeklís. V r. 1720 mala obec 18 daňovníkov, v r. 1828 mala 846 obyvateľov. Obec Zemianske Šúrovce sa vyvinula v chotári Veľkých Šú­ro­viec v 19. stor. Patrila viacerým zemianskym rodom. V r. 1955 sa k Šúrovciam pričlenila obec Valtov Šúr, ktorý sa spomína v r. 1426. Patril najprv panstvu Šintava, neskôr pan­stvu Bernolákovo.
M. č.: šúrovce, varov šúr.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť