Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Zlievce

Základné údaje
Obec leží v Ipeľskej kotline, v doline Stracinského potoka, 16 km JV od Veľkého Krtíša. V r. 1244 - 1245 kráľ Belo IV. daroval majetok Zlievce ostrihomskej kapitule. Neskôr sa tu vyvinuli dve samostatné stredoveké dediny. V 19. - 20. stor. sa v chotári obce ťažilo hnedé uhlie. Obyvatelia sa živili poľnohosp., vinohradníctvom a prácou v uhoľných baniach. V súčasnosti sa zamestnávajú prevažne v poľnohosp. Kultúrna pamiatka pôvodne gotický ev. a. v. kostol bol upravený v r. 1633 v neskororenes. slohu, renovovaný okolo r. 1770. Barokový kaštieľ je z r. 1709. Z 18. stor. sa zachovali dve klas. kúrie, prestavané po r. 1945. Niektoré pramene udávajú, že v obci už v 17. stor. existovala evanjelická latinská škola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť