Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kovarce

Základné údaje
Obec leží na nive rieky Nitra a pozdĺž náplavových kužeľov jej ľavostranných prítokov, Cintorínskym a Slivkovým potokom. Obec sa spomína v r. 1280 ako Koarch, kedy bola majetkom rodiny Ludanickovcov. Okolo r. 1300 boli vlastníkmi obce Čákovci, po nich pripadla Karolovi Róbertovi, v r. 1389 bola v zálohu u Dezidera z Kapole. Do r. 1945 bola súčasťou Oponického panstva. Koncom 15. stor. sa spomínajú remeselníci čižmári, hrnčiari, neskôr aj kolári a stolári. V 16. stor. sa vyvinula na úroveň mestečka, čoskoro však vývoj ustrnul a ostala na úrovni obce. V priebehu 16. a 17. stor. bola cieľom ničivých vpádov. Od r. 1664 obyvatelia odvádzali dane Tureckej správe. V 17. stor. mali tu majetkové podiely rodiny Révayovcov, Eszterházyovcov (česnecká vetva) a rod Zay z Uhrovca. Od r. 1831 do r. 1872 vypukla v obci štyrikrát cholerová epidémia. Je prevažne poľnohosp. obcou. V r. 1864 A. Wels a P. Wehle založili cukrovar. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1925, v r. 1936 bolo založené Potravné družstvo a v r. 1950 JRD. V súčasnosti je to rozvinutá obec s kompletnou občianskou vybavenosťou. V obci stojí nová budova pošty, kaderníctvo, reštaurácia, motorest, hostinec, 6 predajní potravín, predajne rozličného tovaru a domácich potrieb, funguje tu poľnohospodárske družstvo, píla, výroba svetelných reklám. Občania sa venujú kultúre v dychovej hudbe Tribečanka, ženskej speváckej skupine Kovarčanka a hud. skupine Domino. Obec má Obvodné zdravotné stredisko a lekáreň. Pamiatkou je kaštieľ, pôvodne barokový, v r. 1880 prestavaný, v 20. stor. adaptovaný pre účely ústavu sociálneho zabezpečenia a kostol sv. Mikuláša, postavený v r. 1755. v obci sú ZŠ (1. - 9. roč.) a 2 triedy MŠ. S Kovarcami súvisí aj meno slávnej filmovej hviezdy Audrey Hepburn. Veľkostatkár Anton Wels bol jej prastarým otcom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť