Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rovňany

Základné údaje
Obec leží v J časti Slov. rudohoria na nive doliny Ipľa. Chotár tvoria kryštalické bridlice, štrky, piesky, íly a uloženiny. V okolí sú listnaté lesy. V chránenom areáli CHA Rovnianska gaštanica vyhlásenom v r. 1990 je na ploche 2,5 ha 100 stromov gaštana jedlého vo veku cez 200 rokov. V obci bola šľachtiteľská stanica a doplnková zrážkomerná stanica.

Pápežský register zaznamenáva farnosť v r. 1332 pod menom Rovna. Prvá písomná zmienka o obci Ronya je z r. 1341, keď zrejme už od 14. stor. patrila Divínskemu panstvu. Po vyhnaní Turkov v r. 1593 sčasti aj Šalgovskému panstvu. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. Bol tu aj mlyn.

Vobci sa zachovala klas. kúria z r. 1713, uprav. v 19. stor. V obci bol kúpeľ s vodou z minerálneho prameňa.

Vobci sú dva kostoly. Jeden ev. a. v. z r. 1937 postavený na mieste staršieho z r. 1896. Rím. kat. kostol je z r. 1998. V obci je kultúrny dom a budova pošty. Obec je dostupná autobusmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť