Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lúčnica nad Žitavou

Základné údaje
Leží na Žitavskej pahorkatine na nive a terase Žitavy, 5 km od Vrábeľ. Vznikla zlúčením obcí Martinová a Vajka nad Žitavou v r. 1960. V Martinovej sa našli pozostatky osídlenia z paleolitu. V r. 1437 bola Martonfalva (prvé známe meno) kráľovským majetkom v zálohe Ludanických. V 16. stor. pôdu vlastnili Giciovci a iné zemianske rodiny. Turci vypálili obec v r. 1554 a v r. 1664 bola bez obyvateľov. Počas sčítania v r. 1784 stálo v obci 47 domov, v nich žilo 57 rodín, z ktorých bolo 40 zemianskych osôb. Vajka nad Žitavou sa v r. 1113 spomína ako Wochoi. V 13. stor. patrila k hradu Hlohovec. V r. 1397 bola v obci mýtnica Gýmešského panstva. Obec v r. 1576 zničili Turci, v r. 1664 bola vyľudnená. Od 17. stor. majetky obhospodarovali predialisti Tekovskej stolice. V 18. a 19. stor. bola v rukách Boronkayovcov, Borosovcov a Vasovcov. V r. 1929 sa uskutočnil štrajk poľnohosp. robotníkov z oboch obcí. Obyvatelia sa v súčasnosti zamestnávajú v Poľnohosp.-obchodnom družstve Lúčnica, v priemysle a obchode vo Vrábľoch a okolí. Neskorobarok. kaštieľ a rím. kat. kostol sv. Jána Nepomuka sú z 2. pol. 18. stor.
M. č.: Martinová, Vajka nad Žitavou.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť