Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rakúsy

Základné údaje
Obec sa nachádza v Kežmarskej pahorkatine Popradskej kotliny, na úpätí Vysokých a Belianskych Tatier, na brehoch potoka Krivodol, západne od Spišskej Belej a severozápadne od Kežmarku, ktorému dlhý čas patrila. Leží na vedľajšom cestnom spojení medzi Kežmarkom (5,5 km) a Tatranskou Kotlinou (6 km). Nachádza sa tu prírodná rezervácia Belianske lúky a západne od obce na území TANAPu národná prírodná rezervácia Mokriny. Archeologické nálezy dokazujú, že tu žili ľudia už v eneolite a v dobe rímskej. Prvýkrát sa obec spomína v roku 1288 pod názvom Rokus. V archívnych dokumentoch sú zaznamenané aj pod názvom Rokuss, Rox, Rokusz, Roks, Rakusy, Rakausy. Časť obce vlastnil Kežmarok, zvyšok patril miestnym zemepánom. Obyvatelia sa živili poľnohosp. Po odsune Nemcov obec dosídlili obyvatelia Ždiaru, Lendaku a Poľska. Z viacerých miestnych zemianskych kúrií sa dodnes zachovala len jedna klasicistická, pochádzajúca z polovice 19. storočia. Dominantou obce je rím. kat. kostol sv. Martina Biskupa, postavený na základoch staršieho gotického kostola. Klasicistický evanjelický kostol v Rakúsoch bol vybudovaný v roku 1797 a vežu k nemu pristavili o storočie neskôr. Obec má rím. kat. farský úrad, materskú a základnú školu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť