Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drienov

Základné údaje
Leží v severnej časti Košickej kotliny v nadmorskej výške okolo 226 m. Archeologické nálezy svedčia o osídlení od 9. do 12. storočia. Najstarší písomný doklad o Drienove je z roku 1283. Od 13. storočia sa vyvíjal ako mestečko. Patril šľachticom Abovcom. V roku 1427 tu hospodárilo okolo 110 roľníckych a remeselníckych domácností. V roku 1600 malo sídlisko 25 meštianskych domov, ev. a. v. kostol, faru, školu, mýtnicu, mlyn a majerské budovy aj poštovú stanicu. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 26 až 18 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 140 domov a 1055 obyvateľov, v roku 1900 bolo 1385, v roku 1970 2301 obyvateľov. Rím. kat. kostol zo 14. storočia bol stavebne upravovaný. Gr. kat. kostol bol vysvätený v r. 1910 biskupom Jánom Vájom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť