Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kosihy nad Ipľom

Základné údaje
Ležia v Ipeľskej kotline, 30 km JZ od Veľkého Krtíša. Prvá písomná zmienka je z r. 1248 (Kezeu). Poľnohosp. a vinohradnícka obec aj v súčasnosti. Jadro dediny tvoria domy popri ceste, niektoré sa zachovali od pol. 19. stor. Secesné prvky výzdoby fasád domov zo začiatku 20. stor. Kúria, pôvodne klas. z 18. stor., prestavaná po r. 1945. V r. 1899 rím. kat. neoklas. kostol, postavený na starších základoch. Pamätná tabuľa Arnolda Ipolyi-Stummera (1823-1886), cirk. hodnostára, historika a zberateľa. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945. Obec má kultúrny dom, materskú školu, obchody, futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť