Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tomášov

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine v záp. časti Žitného ostrova na agradačnom vale Malého Dunaja. Obec sa spomína r. 1250 (Feel), patrila hradu Bratislava, od konca 13. stor. tunajším zemanom, v 16. stor. časť obce panstvu Malinovo a časť panstvu Svätý Jur. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V 20. rokoch 20. stor. bola k Tomášovu pripojená osada Hideghét (r. 1947 zlúčená s terajšou obcou Most pri Bratislave). V r. 1938 - 45 bol Tomášov pripojený k Maďarsku. M. č.: Madarás, obec sa spomína r. 1333 (Madaraz). Patrila zem. rodine Hody, v 15. stor. rod. Hunyadyovcov, Pogányovcov, Vizkoziövcov, r. 1553 mestu Trnava, neskôr panstvu Malinovo. K Tomášovu bola obec pripojená v 30. rokoch 20. stor. Tomášháza, osada je doložená z r. 1456 (Thamashaza). Pôv. barok. kaštieľ z r. 1736 bol upravený barok. - klas. koncom 18. stor. a adaptovaný r. 1953. Kostol sv. Mikuláša bisk., znovupostavený v r. 1750 - 55 na staršom základe, bol prefasádovaný v duchu rom. chápaného historizmu koncom 19. stor. Na cintoríne je situovaná neogot. kaplnka sv. Kríža z konca 19. stor.
M. č.: Doma, Malý Madaras, Tomášov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť