Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Suchá Dolina

Základné údaje
Leží v južnom okraji Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 445 m. Sídlisko založili obyvatelia zo staršej susednej dediny pred 13. storočím, prípadne šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo roku 1300. Prvý písomný doklad je z r. 1330. Bola vo vlastníctve šľachticov z Drienova a ich príbuzných. V roku 1427 tu hospodárilo do 20 poddanských domácností. Sídlisko malo v roku 1600 11 poddanských domov, kostol a faru. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 15 - 8 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 56 domov a 443 obyvateľov, v roku 1900 305, v roku 1961 385 obyvateľov. V 20 - 30 rokoch sa na stavbách využívalo vápno, ktoré pálili vo vápenkách (murované jamy) na okraji dediny. Od vojnových útrap bola obec oslobodená 21. 1. 1945. V r. 1948 bola zavedená autobusová doprava, v r. 1957 bola obec elektrifikovaná. V r. 1959 bolo založené JRD. Novú tvár nadobudla obec reguláciou potoka a výstavbou miestnych komunikácií (1982). V obci je vybudovaný vodovod a plynofikácia (1997). Kostol v Suchej Doline jestvoval už v 30 rokoch 14. stor. - vyplýva to z údajov v registroch pápežského desiatku. Po viacerých prestavbách ho zač. 20. stor. zbúrali. Na tomto mieste ešte aj v súčasnosti stojí drevený kríž. Terajší rímskokatolícky kostol bol vybudovaný v r. 1925 - 1926. Zasvätený je vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi. Zo športovej činnosti treba spomenúť futbal (1951). Organizovaný futbal sa datuje od r. 1969. Vtedy bol založený futbalový oddiel TJ Suchá Dolina. V obci pracujú DPZ.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť