Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tupá

Základné údaje
Leží na východnom okraji Ipeľskej pahorkatiny v širokej doline Štiavnice pred ústím do Ipľa. Osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska želiezovskej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, sídlisko germánske z 2. - 3. stor. a staroslovanské z 8. - 10. stor. Písomne sa obec spomína v r. 1332 (Tompa), patrila viacerým zemepánom, od r. 18. stor. rod. Majthényiovcov a Thuránszkovcov, v 19. stor. aj rod. Ivánkovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 44 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1961 tu bola vybudovaná prečerpávacia stanica ropovodu Družba. Miestna časť Chorvatice je písomne doložená ako obec z r. 1237 - 70 (Huruathy), patrila tunajším zemanom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., v 19. stor. vinohradníctvom. K Tupej bola obec pričlenená v r. 1962.
M. č.: chorvatice, tupá.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť