Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vítkovce

Základné údaje
Stará spišská obec leží pri železničnej trati Košice-Žilina. Archeologické nálezy dokumentujú, že územie bolo obývané už v dobe bronzovej. Prvá pís. zmienka. týkajúca sa Vítkoviec bola v listine Belu IV. z r. 1253, na základe ktorej daroval Vítkovi a jeho potomkom voľný a nehustý les, ležiaci po oboch stranách Hornádu. V chotári obce sa nachádzali zdroje medenej rudy. V r. 1526 - 1848 boli obyv. poddanými Spišskej Kapitule. Hlavným zdrojom obživy bolo poľnohosp., tkáčstvo, práca na železnici. Pamiatkou je ranogot. kostol z druhej pol. 13. stor. s renes. klenbou, v 19. stor. upravený. V interiéri sú zvyšky malieb zo 14. stor. Zrenovovaná je freska sv. Ladislava a oltár sv. Filipa a Jakuba. Obec je zapojená do programu PHARE, dostala financie na rómsku základnú školu. Je zapojená do regionálneho združenia MILOJ SPIŠ s okolitými obcami, so zameraním na rozvoj hospodárskeho života, ochranu životného prostredia a rozvoj turistiky. V blízkosti je prírodná pamiatka Farská skala (Šikľavá skala) s vyvierajúcou vodou, v zime s obrovskými cencúľami.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť