Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slepčany

Základné údaje
Ležia v Žitavskej a Pohronskej pahorkatine na nive a terase Žitavy. Staršie osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy: neolitné sídlisko lengyelskej kultúry a zaniknutá stredoveká osada z 11. - 12. stor. Do písaných dejín vstúpila obec v r. 1165, keď Farkaš, syn Poznanov, zanechal svoj majetok v obci Selepchen opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1565 pripadla ostrihomskej kapitule. V r. 1634 prepadli obec Turci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Novoklas. kostol sv. Jána Nepomuckého bol dostavaný v r. 1881. V obci sa narodil Juraj Pohronec - Szelepchény (1595 - 1685) - medirytec, arcibiskup. Joka sa spomína v r. 1229 (Jovka, Jovca), v r. 1406 patrila hradu Hrušov, v r. 1601 je už uvedená v súpise domov so Slepčanmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť