Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čachtice

Základné údaje
Nachádzajú sa 7 km JZ od Nového Mesta nad Váhom. Hrad od obce vzdialený 2 km. Osídlenie v neolite, hradisko a popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, rímsko - barbarský žiarový hrob. Prvá písomná zmienka v r. 1263. Patrili nitrianskemu biskupstvu. Hrad sa spomína ako kráľovská pohraničná pevnosť v r. 1276, hrad s panstvom získal v r. 1392 Ctibor z Beckova a jeho syn do r. 1434. Už r. 1436 patril kráľovskému taverníkovi Michalovi Országhovi a jeho synovi Krištofovi. Od r. 1569 Ursule Kanizsaiovej a jej synovi Františkovi Nádasdymu. Po jeho smrti r. 1604 pripadol hrad jeho vdove Alžbete Báthory, (1560 - 1614), smutne známej svojimi sadistickými výčinmi. Za smrť desiatok dievčat nielen z Čachtíc, ale celého Uhorska, odsúdená r. 1611 na doživotie. Po r. 1703 patril hrad Forgáchovcom a Mikulášovi Bercsényimu, v r. 1708 ho dobyli a vypálili kurucké vojská Františka Rákócziho II., odvtedy pustol. Dnes výstup na zrúcaniny len na vlastné nebezpečie.

Čachtice boli od r. 1392 mestečkom. V mestečku žilo veľa remeselníkov - hrnčiari, obuvníci, halenári, súkenníci, početná komunita habánov, ktorí boli zručnými hrnčiarmi, kováčmi. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1847 na katolíckej fare valné zhromaždenie spolku Tatrín, kde uzákonili spisovnú slovenčinu v duchu štúrovskej reformy. V obci farský kostol sv. Ladislava, pôv. gotický, postavený v r. 1373 - 1390, opevnený 1496, barokovo upravený. Kostol s farou spája unikátny kamenný most. Pri kostole gotická kaplnka zo zač. 14. stor. Kaštieľ Draškovičovcov renesančný, dnes múzeum z dejín Čachtíc. Osady Komárno a Želovany pripomínajú iba názvy ulíc. Prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch, v Čachtickom krase je 12 jaskýň. V obci sú ZŠ, ZUŠ, pošta, zdravotné stredisko, prosperujúce PD. Rozvojové programy na zvýšenie turistického ruchu, na získanie financií na zakonzervovanie múrov hradu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť