Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Oborín

Základné údaje
Leží vo Východoslovenskej nížine v nadm. výške okolo 103 m. Archeologické nálezy dosvedčujú, že oborínske sídlisko jestvovalo od 9. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1221. Zemepánmi Oborína boli tamojší zemania a viaceré šľachtické rody. Od druhej polovice 15. stor. sa Oborín vyvíjal ako mestečko. V r. 1600 malo sídlo 32 domov mešťanov, kostol, faru a školu. Neskôr počet obyv. upadal. Na prelome 17. stor. bol iba malou dedinou. V r. 1715 tam hospodárilo 9 poddanských domácností, v r. 1720 už 24 domácností a v r. 1828 bolo v obci 119 domov a 867 obyv. Okrem roľníctva sa obyv. zaoberali hrnčiarstvom a tkáčstvom.

Súčasťou obce sú Kucany. Najstaršia správa o nich je z r. 1374. V r. 1600 tu bolo 9 poddanských domov. Okolo r. 1715 až 1720 bolo sídlisko opustené. V obnovenej dedine bolo v r. 1828 už 27 domov a 201 obyv. Predpokladá sa, že katolícky kostol v Oboríne jestvoval už pred 14. stor., avšak dokumentovaný je od 14. stor. Ďalší kostol, jestvujúci doteraz, pochádza z druhej polovice 15. stor.
M. č.: kucany, oborín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť