Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mojmírovce

Základné údaje
Obec leží v J časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, 15 km J od Nitry. V chotári obce sú archeologické nálezy z neolitu, eneolitu, z ml. doby bronzovej (čakanská kultúra), laténske hroby z ml. doby železnej, pohrebisko Keltov, črepy z rímskeho obdobia a staroslovanská osada z 11. a 12. stor. Prvá zmienka o obci je z r. 1156, kedy ostrihomský arcibiskup daroval desiatky z dediny Ylmer (prvý známy názov obce) kanonikom Ostrihomskej kapituly. V r. 1248 patrila Nitrianskemu hradu, neskôr Ilmerovcom, Ludanickým a Ostrihomskej kapitule. Ján z Ilmíra (1240 - 1301) sa stal kaločským arcibiskupom a kráľovským kancelárom. V r. 1424 palatín Mikuláš Garai potvrdil spätne majetkové práva Ilmerovcov od r. 1277. Ilmyr (novšie meno) bol v r. 1549 mestečkom. Počas tureckého panstva v rokoch 1533 a 1601 bola obec vypálená, kolonizovali ju maďarskí kalvíni. V 17. stor. pôvodný rod začal používať priezvisko Ürményi. Koncom storočia prišiel do obce rod Grassalkovichovcov. V r. 1751 tu bolo 11 zemepánov. V roku 1675 prišli do obce Hunyadiovci. Ondrej a Ladislav získali majetky priženením sa do rodín Urmínskovcov a Majténiovcov a kúpou od Grassalkovichovcov. Hunyadyovci chovali čistokrvné kone. Od r. 1910 bolo panstvo v prenájme Šurianskeho cukrovaru. JRD v obci založili v r. 1950. Rím. kat. kostol sv. Štefana je z r. 1560. V r. 1721 dali Hunyadiovci postaviť nový kostol sv. Ladislava a barokový kaštieľ, ktorý bol v r. 1866 barok.-klas. prestavaný. Obec má dobrú technickú infraštruktúru športový areál a bohatý kultúrny život. Vychádzajú obecné zvesti Mojmírovčan. Obec poskytuje možnosť ubytovania v kaštieli.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť