Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zemianska Olča

Základné údaje
Obec leží na Žitnom ostrove. Chotár obce je rovina. V chotári sa našlo staromaďarské jazdecké pohrebisko z 10. storočia. V r. 1247 sa spomína ako bydlisko kráľovských dvorníkov. V listine Belu IV. z r. 1268 sa spomínajú dve osady rovnakého mena. Od 15. storočia tu malo majetok panonhalmské opátstvo. Obyvatelia sa venovali poľnohosp., vinohradníctvu a tkáčstvu. Kalvínsky kostol bol postavený v r. 1784 - 1791. Veža je z r. 1924. Zaujímavosťou obce sú ekumenická kaplnka so zvonicou a pamätník obetiam 2. svetovej vojny a holokaustu. Pamätník obetiam 1. svetovej vojny je dielom známeho komárňanského sochára Gyulu Berecza. V obci sa zachovalo 11 zemianských kúrií.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť