Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hertník

Základné údaje
Leží v severozápadnej časti Bartošovskej kotliny, na úpätí Čergova, v nadm. výške okolo 460 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi začiatkom 14. stor. Prvý písomný doklad o Hertníku pochádza z r. 1351. Od 14. stor. bol sídlom rovnomenného panstva, postupne vo vlastníctve šľachticov z Perína, Zápoľských, Forgáchovcov a iných. Od 14. stor. jestvuje v dedine kostol. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 35 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko 44 podd. domov, kaštieľ, ev. kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 21 až 16 podd. domácností, v r. 1828 bolo 111 domov a 806 obyv., v r. 1900 bolo 803 obyv., v r. 1970 844 obyv. Úbytok obyvateľstva spôsobili v obci epidémie mor a cholera. V r. 1831 zomrelo na choleru 82 ľudí a v r. 1947 zomrelo na choleru 209 ľudí. V druhej pol. 19. stor. a za prvej ČSR poznačilo obec veľké vysťahovalectvo do Ameriky. Obyvatelia pracovali v lese a na poliach. Dominantami obce sú: renesančný kaštieľ pochádza z r. 1563, neskôr stavebne upravený. Rím. kat. kostol sv. Kataríny Alexandrijskej bol postavený okolo r. 1610. Kaplnka a socha sú z druhej pol. 18. stor. V obci je plne organizovaná ZŠ, MŠ a Základná umelecká škola. Kultúrny život: snahou všetkých je zachovať dedičstvo našich predkov. V obci sa koná festival Duchovnej a národnej piesne pod názvom "Spievaj, duša moja" - bol založený v r. 1991 pri príležitosti 640. výročia prvej písomnej zmienky o obci a je jediným v regióne Horného Šariša. Už v 50 - tych r. 20. stor. bola v obci známa ľudová hudba pod vedením Karola Pekara. Jej členom bol sólový spevák Ján Sabol. Na túto tradíciu nadväzuje aj ženská a mužská spevácka skupina. V r. 1993 dali do prevádzky OÚ v chatovej oblasti rekreačné zariadenie "Koliba" s viacúčelovou vodnou nádržou - rybník. V kolibe Hertník sa poskytuje ubytovanie pre 7 osôb. V chatovej oblasti je 30 súkromných chát. Obec je od r. 1986 plynofikovaná, má vodojem, kanalizáciu, ČOV a tiež Dom smútku. Obecný úrad a miestny turistický oddiel každoročne organizujú cez Čergovské pohorie turistický pochod, ktorého sa zúčastňujú turisti z celého Slovenska.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť