Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jelenec

Základné údaje
Leží na Žitavskej pahorkatine, 14,5 km západne od Zlatých Moraviec pod JV výbežkami pohoria Tribeč. V katastri obce sa nachádza Štátna prírodná rezervácia Gaštanica z 13. stor. Archeologické nálezy sú z obdobia badenskej kultúry. V prvej písomnej zmienke z r. 1113 sa obec uvádza pod menom Gimes. V r. 1226 ju Ondrej II. daroval Ivankovi z Forgáchovskej vetvy Hunt-Poznanovcov. Belo IV. v r. 1253 daroval obec Ivankovmu synovi Ondrejovi, ktorý postavil hrad. V r. 1386 im kráľovná Mária vrátila majetky odobraté za spojenectvo s M. Čákom. Forgáchovci ostali vlastníkmi majetkov až do zač. 20. stor. Obec spustošili Turci v r. 1576 a 1663 a Betlenove vojská v r. 1618. Protestantovi Šimonovi Forgáchovi kráľ odobral majetky v r. 1709, späť ich získal v r. 1718. Z r. 1715 existuje záznam o existencii 5 vápeniek. Od r. 1722 Forgáchovci obývali Pavlom postavený barokový kaštieľ. Po r. 1840 hrad pustol V r. 1833 bol v obci postavený cukrovar a v 2. pol. 19. stor. Forgáchovci založili chov muflónov. V rokoch 1939 - 1958 obyvateľov zamestnávala píla a výrobňa parkiet. JRD bolo zal. v r. 1951. Rím. kat. kostol Povýšenia Kríža postavili v r. 1720. V obci sa nachádza pošta, lekáreň, zdravotné stredisko. V obci pôsobia dva folklórne súbory. Obec má dobré rekreačné zázemie s dvomi jazerami a ubytovacími kapacitami a možnosťou pešej turistiky k zrúcanine hradu Gýmeš.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť