Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kopčany

Základné údaje
Chotár Kopčian bol osídlený už v eneolite. V obci bol zistený hromadný nález keramiky z mladšej doby bronzovej (velatická kultúra) a ďalšie nálezy z doby halštatskej a Veľkej Moravy. Ako osada sú Kopčany doložené v r. 1392 ako Kopchan. Patrili panstvu Holíč. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a ovocinárstvom. Cisár František Štefan Lotrinský tu založil prvý žrebčín v Uhorsku a špeciálne zariadenie na odchyt kačíc. V r. 1715 mala zemianska obec 6 poddanských a 18 želiarskych domácností, v r. 1787 180 domov a 1322 obyvateľov. V r. 1828 to už bolo 274 domov a 1913 obyvateľov. V obci sa nachádza niekoľko zaujímavých pamätihodností. Kostol sv. Margity, ktorého vznik siaha do románskeho obdobia, barokový žrebčinec, baroková kačenáreň, rím. kat. klasicistický kostol z druhej polovice 19. stor. V obci sa narodil kňaz, jazykovedec a národovec Ján Damborský, pravdepodobne sa tu narodil a prvé detské roky prežil prezident zakladateľ ČSR Tomáš-Garigue Masaryk.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť