Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Výčapy - Opatovce

VÝÈAPY-OPATOVCE
Obec leží v JV časti Nitrianskej pahorkatiny, 17 km S od Nitry. Vznikla po r. 1882 zlúčením obcí Výčapy a Opatovce. V katastri obce archeológovia odkryli nálezisko osídlenia z paleolitu, z neolitu sa potvrdilo osídlenie volútovou, želiezovskou a lengyelskou kultúrou, z eneolitu bolo objavené pohrebisko, z doby bronzovej sa našlo 113 kostrových hrobov nitrianskej kultúry a obdobia st. doby železnej bolo odkryté halštatské sídlisko. V katastri obce sú aj nálezy z rímskeho obdobia, staroslovanské a veľkomoravské sídlisko. Obec Výčapy pod menom Wichap bola v r. 1239 majetkom Nitrianskeho biskupstva, v r. 1296 patrila šľachticom zo Seku (Poznanovci).

Prvá zmienka o obci Opatovce je z r. 1389. V 1. pol. 14. stor. bola majetkom zoborského kláštora. Medzi rokmi 1393 - 1401 daroval kráľ Žigmund Výčapy a Opatovce magnátovi Stiborovi zo Stiboríc a Beckova. V 15. stor. majetkové podiely vlastnili viaceré zemianske rodiny, časť v r. 1437 - 1782 rád paulínov z H. Lefantoviec. V roku 1888 sa obe obce zlúčili.

V rokoch 1960 - 1994 bola k obci pričlenená aj obec Ľudovítová. Štátne majetky v obci vznikli v r. 1949, JRD v r. 1952. Kultúrny dom bol postavený v r. 1975 a plyn sa zaviedol v r.1980. Materská škôlka bola otvorená v r.1988. Rím. kat. kostol vo Výčapoch stál už pred r. 1332. Rím. kat. kostol zasvätený Všetkým svätým, pochádza spred roka 1555 a bol postupne prestavovaný. Zo známych osobností obce treba spomenúť spisovateľku Katarínu Lazarovú a akademického maliara Dezidera Tótha.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť