Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Michalová

Základné údaje
Nachádza sa vo V výbežku breznianskej kotliny v údolí potoka Rohozná. Obec vznikla r. 1788 ako komorská osada v chotári Brezna. V druhej polovici 19. stor. začala klesať výroba surového železa. V r. 1938 - 1950 sa tu ťažila i mangánová ruda. Obyvatelia obce sa zaoberali baníctvom, povozníctvom, prácou v lesoch, uhliarstvom a dnes poľnohosp. a prácou na píle Kubická. Kostol je z r. 1890. V obci pôsobil ako lesný pojazdný Jozef Dekrét-Matejovie v 1. polovici 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť