Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Komárovce

Základné údaje
Obec leží na prítoku Idy na juhozáp. Košickej kotliny. Odlesnený chotár. Nivné pôdy. Nálezy bukovohorskej neolit. kultúry, slovanského osídlenia. Prvá pís. zmienka z r. 1365 (Kamarouch) ako majetok rodu Aba. Zač. 15. stor. donáciou kráľa Žigmunda v majetku pánov z Perína, prevažuje maďarské obyv. Najstaršia zachovaná pečať z r. 1754. R. 1828 mali 76 domov. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska. V 2. svet. vojne padlo 16 občanov, ťažké materiálne škody. R. 1997 odsúhlasený erb obce a jej symboly. Ref. klas. kostol zo zač. 19. stor., prestavba r. 1875, rím. kat. kostol Nanebovstúpenia Pána z r. 1925. Fil. ref. cirk. zb. Cestice, fil. rím. kat. far. úrad Veľká Ida. Prícestné kríže. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka. Od r. 2000 sídlo Združenia obcí údolia Kaňapty (na riešenie nedobudovanej technickej infraštruktúry a environmentálnej záťaže, spôsobenej VSŽ a U. S. Steel Košice, spolupráca s maďarským Mikroregiónom Középcserehát, Program rozvoja mikroregiónu Kaňapty vypracovaný r. 2002).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť