Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Slanské Nové Mesto

Základné údaje
Leží v juž. časti Slanských vrchov v doline potoka Roňava. Juhových. časť chotára na Podslanskej pahorkatine je odlesnená, v severozáp. časti na juhových. svahoch je listnatý les. Nachádzajú sa tu minerálne pramene. Obec sa spomína v záznamoch, ktoré vznikli v súvislosti s odovzdávaním pápežských desiatkov v r. 1332 - 1335 ako mesto hostí, ktoré patrilo kráľovi. Po r. 1387 bola súčasťou hradného panstva Slanec. R. 1427 patrila Lossoncziovcom a mala 62 port, postupne však obec upadala. V r. 1553 mala už iba 8 port, r. 1715 tu bol iba 1 želiar, r. 1772 tu mal gróf Forgách 16 poddanských rodín, r. 1828 bolo obývaných 115 domov s 815 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. a robotami vo vinohradníckych oblastiach. Kostol. gr. kat. neoklas. z r. 1868. Kostol rím. kat. z r. 1992. Gr. kat. far. úrad. Filiálka rím. kat. far. úradu v Slanci. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť