Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kostolné Kračany

Základné údaje
Nachádzajú sa v Podunajskej nížine, v strednej časti Žitného ostrova. Dnešná obec vznikla zlúčením Kostolných a Amadéovských, Kynceľových, Moravských a Pinkových Kračian v r. 1940. Do Amadéovských Kračian sa v r. 1882 včlenili Šipošové Kračany. Prvá písomná správa o lokalite s názvom Kračany vo forme Corcha je z r. 1215. Pôvodne kráľovský majetok sa časom rozdelil medzi rôznymi majiteľmi. Osud jednotlivých obcí bol odlišný. Medzi významných zemepánov patrila rodina Somogyi, ktorá v Šipošových Kračanoch mala aj kaštieľ. V r. 1634 v Kostolných Kračanoch bolo 7 domov a 30 obyvateľov. V r. 1869 Kostolné Kračany mali 54 obyvateľov. V obci je rím. kat. kostol sv. Bartolomeja, bol postavený v r. 1819 - 1820 na mieste staršieho kostola, spomínaného ešte v 17. stor. Na miestnom cintoríne sa nachádza hrobka rodiny Bossányiovcov. Pozornosť si zasluhujú zachované staré obytné domy, ktoré majú sedlovú strechu krytú trstinami.
M. č.: Amadeho Kračany, Kostolné Kračany, Kynceľove Kračany, Moravské Kračany, Pinkove Kračany, Šipošovské Kračany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť