Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žitná

Žitná-radiša
Pôvodne dve samostatné obce spojené od r. 1961, osady Karolinthal a Marušiná. Obec leží v horskej oblasti Strážovskej hornatiny. Chotár obce je rozložený v pomerne úzkom údolí vytvorenom naplaveninami Žitnianskeho potoka a potoka Radiša. Je tu materská škola, pošta, obchody s potravinami a rozličným tovarom, kultúrny dom, požiarna zbrojnica, futbalový štadión, viacúčelový športový areál. Žitná sa spomína prvýkrát v r. 1295 pod názvom Sytna, kedy bola súčasťou majetku uhrovského hradného panstva. Boli tu 2 majere, pivovar, panský mlyn, mýtna stanica, v r. 1548 mala právo usporiadať 2 výkladné jarmoky. V r. 1663 obec bola vyplienená Turkami. V r. 1836-1838 založená v Karolintháli sklárne - vyrábali sa fľašky, poháre, cylindre na petrolejové lampy, skláreň zanikla r. 1901. V pol. 19. stor. sa rozšíril chov oviec, v Žitnej boli 4 salaše. Až do r. 1892 tu bola valcha na spracovanie ovčej vlny. Obyvatelia pracovali aj v Zayovskej paličkárni a súkenke v Uhrovci. R. 1900 obec takmer celá vyhorela. Radiša sa spomína v zoborskej listine z r. 1113 ako villa Radsciz. Obyv. pracovali v sklárni, paličkárni v Uhrovci, po ich zániku odchádzali masovo na roboty. Do SNP zapojená takmer celá obec, sídlil tu Revolučný okresný národný výbor. Škola od r. 1870 do 1981, v súčasnosti chodia žiaci do Uhrovca. V Žitnej sa narodil národno-kultúrny pracovník Š. Horník, náboženský spisovateľ a ev. kňaz O. Škultéty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť