Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Skrabské

Základné údaje
Leží na styku Nízkych Beskýd a Pozdišovskej pahorkatiny, v doline Tople, v nadmorskej výške okolo 159 m. Archeologické nálezy dosvedčujú slovanské osídlenie v 8. a 9. storočí. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1321. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava. Kostol je dokumentovaný od 15. storočia. V r. 1600 malo sídlisko 15 poddanských domov, ale aj ev. kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tu hospodárilo 11 poddanských domácností. V r. 1828 bolo 48 domov a 338 obyvateľov, v r. 1900 bolo 408, v r. 1970 610 obyvateľov. V chotári sa nachádzali aj vinice. Pravdepodobne v 15. storočí dali si šľachtici z Rozhanoviec postaviť kaštieľ. Dedina sa stala sídlom panstva Skrabské, ku ktorému patrilo okolo 15 okolitých dedín. Na mieste spustnutého kaštieľa postavili v r. 1753 terajší rím. kat. kostol. Kúria pochádza z polovice 19. storočia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť