Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Sokoľany

Základné údaje
Ležia na juhu Košickej kotliny na Sokoľanskom potoku. Odlesnený chotár je na terasovej plošine Hornádu, záp. časť na náplavovom kuželi potoka Ida, uloženom na treťohorných usadeninách. Má hnedozeme. Osídlené už v neolite - sídlisko kultúry východoslovenskej lineárnej keramiky a bukovohorskej kultúry, v eneolite - kanelovaná keramika, sídlisko pilinskej kultúry a v dobe hallštattskej a mladšej dobe rímskej. Písomne je doložená v r. 1268. Pôvodne bola asi obcou so strážnymi funkciami v rámci obrany Starého a potom Nového hradu. Do 15. stor. patrila potomkom rodu Abovcov. R. 1427 mala 33 port, r. 1630 odviedla deviatok z 1 štvrtiny porty, v r. 1715 - 1720 mala 10 domácností, r. 1772 49 rodín, ktoré patrili Szepessyovcom, Horváthovcom a Kormosovcom, r. 1828 mala 93 domov a 656 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. Obec bola v r. 1938 - 1945 pripojená k Maďarsku a v r. 1961 - 1990 zlúčená spolu s obcou Bočiar do obce Hutníky. Zachoval sa kostol rím. kat. barok. z r. 1773, postavený zo zvyškov got. z 13. stor., rozšírený po 1. svet. vojne. Kúria barok. z 2. pol. 18. stor. Náhrobná kaplnka z 1. pol. 19. stor. Filiálka rím. kat. far. úradu v Haniske. Filiálka gr. kat. far. úradu v Belži. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť