Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ratkovské Bystré

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. Obec bola osídlená v 2. pol. 14. stot., ale pís. je doložená r. 1413 ako vlastníctvo Derencsényiovcov pod názvom Bysthra. Pôvodným zdrojom obživy obyv. boli bane a horské lúky, neskôr sa obec zmenila na pastiersku a rozmohlo sa súkenníctvo. V 19. a 20. stor. obyv. boli zväčša zamestnaní v baniach, po r. 1960 v magnezitovom priem., lesnom hosp. a ako súkromne hosp. roľníci. Ženy ešte v pol. 20. stor. tkali konopné plátno. V r. 1823 - 1825 v obci pôsobil významný slovenský národný buditeľ, historik a geograf Ladislav Bartholomaeides (1754 - 1825). Pamiatky: barokovo-klas. ev. kostol z r. 1787 so zachovalým barokovým organom, oltárom a kazateľnicou z konca 18. stor. K obci administratívne patrí obec Filier zlúčená s Ratkovským Bystrým r. 1964. Písomná zmienka o obci Filier je datovaná r. 1427 pod názvom Filleyer. Vznikla koncom 13. stor. Obyv. sa zaoberali chovom oviec a dobytka, v 18. stor. sa rozmohla výroba a predaj truhlíc. V obci Ratkovské Bystré ešte aj dnes možno nájsť rozptýlené osídlenie s existenciou vzdialenejších samôt.
M. č.: filier, ratkovské bystré.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť