Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gemerské Dechtáre

Základné údaje
Ležia v severovýchodnej časti Cerovej vrchoviny, v doline prítoku Mačacieho potoka. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1244, ale je staršieho pôvodu. Názvy obce: 1244 colonia Dettarum; 1246 Deltar; 1384 Dehcher; 1427 Dether; 1808 Detér; 1920 Detiar; 1948 Gemerské Dechtáre; maď. Détér. Patrila Ratoldovcom, Jankovichovcom, neskôr viacerým zemepánom. R. 1427 mala 20 port. Za tureckých vojen v 16. a 17. stor. a za morovej epidémie v r. 1709-1710 spustla, takže r. 1715 tu žil len jeden urbárnik. R. 1828 žilo v 75 domoch 573 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. Najstaršou pamiatkou v obci je neoklasicistická kaplnka z r. 1880 a zvonica z 19. stor. V obci sa nachádza kultúrny dom, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko, penzión. V chotári obce je prírodná rezervácia Steblová skala a CHKO Cerová vrchovina.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť