Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nové Hony

Základné údaje
Prvá písomná zmienka je z r. 1332 a spomína sa ako Keresztúr. Ležia vo V časti Lučenskej kotliny v doline pravostranného prítoku potoka Šťavica. V lesíku Orokos hniezdi krakľa belasá. Vyskytuje sa tu bohatá poľná a vodná zver. Archeologické nálezy potvrdzujú osídlenie ľuďmi pilínskej kultúry z ml. doby bronzovej, existenciu slovanského sídliska z 10. stor. a zaniknutý stredoveký kostol. V 14. stor. sa obec rozčlenila na Veľký a Malý Kerestúr (1381 Kyskerezthur), ktoré sa zase zlúčili v pol. 19. stor. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. Ako pamiatky treba uviesť klas. kúriu z r. 1870 prestavanú v r. 1903 a neoklas. ev. a. v. kostol z r. 1886. V súčasnosti sa v obci nachádza kultúrny dom a verejná knižnica.
M. č.: Nové Hony, Ružová Osada.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť