Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovské Revúce

Základné údaje
Obec leží na strete Nízkych Tatier a Veľkej Fatry v pramennej oblasti potoka Revúca.

Na území pomenovanom podľa potoka Revúca sa nachádzala osada už pred 13. stor. Na začiatku 14. stor. zanikla. Koncom 15. stor. tu vznikla medená huta. Okolo podniku sa vytvorila uhliarska a hutnícka osada. Po zániku huty v 16. stor. sem ďalší osadníci neprichádzali. Na prelome 16. a 17. stor. vznikli v jej blízkosti na podnet likavského panstva dve osady Veľký a Malý Hričkov. Neskôr prevzali aj tieto dediny názov Revúca a spojili sa do jedného celku pod názvom Tri Revúce. V Strednej Revúcej bol okolo r. 1696 postavený drevený kostolík s drevenou zvonicou, zasvätený bol Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. V r. 1819 bol na jeho mieste postavený murovaný kostol Očisťovania Panny Márie. Obyvateľstvo sa od počiatkov živilo poľnohosp. a chovom dobytka. Na prelome 19. a 20. stor. nastal hromadný odliv tunajších obyvateľov do Západnej Európy a Ameriky. V r. 1934 vyhorela Nižná Revúca. Aj po vojne obyvatelia pracovali v baniach v Ostrave, Rudňanoch, Dúbrave. Novší barokovo-klasicistický kostol Očisťovania Panny Márie je postavený v r. 1819, bol v r. 1954 obnovený. Drevená zvonica zo začiatku 19. storočia sa v Liptovských Revúcach zachovala dodnes. Pri mlyne vo Vyšnej Revúcej bola v r. 1822 postavená kaplnka.
M. č.: Nižná Revúca, Stredná Revúca, Vyšná Revúca.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť