Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Železná Breznica

Základné údaje
Leží vo Flochovskej skupine Kremnických vrchov v doline Breznického potoka. Zväčša zalesnený hornatinný chotár, v severnej časti hladko modelovaný, južná odlesnená časť má horské lúky, v severnej časti rastie buk, smrek a jedľa. Patrí sem aj prírodná rezervácia Mláčik, v ktorej sa nachádza aj skupina chránených stromov a opustené bane na železnú rudu Hlobejka, Banište a Žiar. Názvy obce: r. 1424 Wasekethew; r. 1920 Železna Brežnica; r. 1927 Železná Breznica; maď. Vasberzence, Vaségető. Obec sa spomína r. 1424, pôvodne patrila panstvu v Dobrej Nive. V r. 1517 Alexius Thurzo otvoril železorudné bane na Baništi, Podjavore i Podjavorčoku a na Breznickom potoku postavil hámor na spracovanie rudy. Od roku 1546 do 1848 boli bane a hámor v správe Banskobystrického ťažiarenského podniku. V r. 1849 bola v prevádzke zbrojárska dielňa. V r. 1828 tu žilo 318 obyvateľov v 42 domoch, živili sa prevažne poľnohosp., pálením breveného uhlia, chovom hovädzieho dobytka a oviec, zvážaním dreva a rezbárskou prácou - vyrezávaním malých sakrálnych alebo baníckych sošiek. Medzi kultúrne pamiatky patrí baroková kaplnka sv. Anny z r. 1755 v časti obce Huta, barokové Božie muky z r. 1715, zvonica a kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1969. Významným rodákom je akademický sochár Karol Dúbravský.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť