Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Honce

Základné údaje
Ležia v JV časti Slovenského rudohoria na styku so Slov. krasom v doline potoka pretekajúceho obcou. Chotár ma hornatinný charakter, v okolí obce je odlesnený, smerom k hraniciam chotára zalesnený bukom a dubom. Obec vznikla v 2. pol. 13. stor. na území Štítnika. Prvá písomná zmienka je z r.1318 pod menom Gunch. Patrila Bebekovcom, ktorí tu v r. 1427 vlastnili 14 usadlostí. Od 2. pol. 16. stor. patrila striedavo viacerým zemianskym rodinám. Obyv. sa zaoberali baníctvom, poľnohosp., povozníctvom a uhliarstvom. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., priemyselnej výrobe, ťažbe nerastných surovín, doprave a obchode. V obci je barok.-klas. ev. a. v. kostol z r. 1803. Nachádza sa tu kameňolom. V obci je sídlo spoločnosti, ktorá sa venuje poľnohosp. činnosti a združuje obce Honce, Rožňavské Bystré, Rakovnica a Rudná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť