Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žbince

Základné údaje
Obec leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 106 m. Archeologické nálezy dokazujú, že tamojšie sídlisko jestvuje od 9. stor. Najstarší písomný doklad o Žbinciach pochádza z r. 1221. Žbince patrili miestnym zemanom. O tamojšej škole je výnimočný doklad z r. 1481. V r. 1600 malo sídlisko 23 poddanských domov, kúrie zemanov, kostol, faru a školu. Neskôr poddanských obyv. ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárili len 3 poddanské domácnosti, v r. 1720 už 12 domácností, v r. 1828 bolo 61 domov a 450 obyv. Hospodárske budovy bývalého kaštieľa pochádzajú asi z r. 1800. Rím. kat. kostol v obci jestvoval pravdepodobne už pred 14. stor., od 17. stor. v ňom pôsobia ev. kazatelia, kaplnka je z r. 1804 a rím. kat. kostol z r. 1843.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť