Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vajkovce

Základné údaje
Ležia v Košickej kotline v doline Torysy. Prevažne rovinatý, iba na okrajoch mierne zvlnený pahorkatinný povrch odlesneného chotára tvoria súvrstvia mladších treťohôr, svahových hlín a náplavy Torysy. Má nivné, illimerizované pôdy. Archeologické nálezy odhalili osídlenie v dobe bronzovej. V r. 1270 sa v donačnej listine Štefana V. spomína meno Vojk, podľa ktorého bola obec pomenovaná. Územie obce bolo súčasťou panstva Sokoľ, kde sídlila fara už v 1. tretine 14. stor. Obec patrila pánom z Rozhanoviec. V r. 1473 sa v jednom pís. prameni spomína tá istá obec ako Sokoľ i Vajkovce, až od r. 1493 sa spomínajú už len Vajkovce. V r. 1598 tu stálo 28 domov. R. 1630 odviedla deviatok 1 portu od gazdov a pol porty od želiarov. R. 1715 mala 4 domácnosti, r. 1720 7 domácností, r. 1772 26 rodín, z toho 18 gazdovských, r . 1828 49 domov a 322 obyv. Od 18. stor. boli ich zemepánmi Szinyeiovci, Soósovci, Szatmáryovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., privyrábali si chytaním rýb a vozením soli. Kostol ref. z konca 18. stor., veža z r. 1901. Filiálka rím. kat. far. úradu v Rozhanovciach. MŠ. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť